บิทคอยน์: ค่าเงินใหม่

Posted on by thaibitcoin

เงินเป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และในปัจจุบันเงินมีอยู่หลายสกุล ไม่ว่าจะเป็น บาท ดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเทศเป็นผู้รับรองควบคุมและจัดการ เช่นบาทไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดอลล่าร์สหรัฐโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve System) หรืออาจจะเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ควบคุมเช่น เงินสกุลยูโร โดยธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) เงินในสกุลต่างๆเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างสกุลได้

ในยุคไซเบอร์ได้เกิดสกุลเงินที่มีใช้งานเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินในเกมออนไลน์ ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็น Virtual Economy ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งก็มีสกุลเงินของตัวเอง หรือจะเป็นในโลกเสมือนอย่าง Second Life ที่มีสกุลเงินตัวเองที่เรียกว่า Linden Dollars ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลที่ใช้ในโลกจริงจากบางเว็บไซต์ เงินเหล่านี้ก็มีผู้ควบคุมในแต่ละแห่งกำหนดกฏเกณฑ์โดยผู้ให้บริการ

อย่างไรก็ตามยังมีเงินเสมือนสกุลหนึ่งที่แปลกไม่เหมือนใครซึ่งไม่มีหน่วยงานกลางในการควบคุม แม้ว่าจะมีผู้ที่ให้กำเนิดเงินสกุลนี้ก็ตาม แต่ก็ปล่อยการควบคุมมูลค่าและการใช้เงินโดยผู้ใช้ด้วยกันเอง (Peer-to-Peer) เงินสกุลนี้ก็คือ Bitcoin

เงินเป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และในปัจจุบันเงินมีอยู่หลายสกุล ไม่ว่าจะเป็น บาท ดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเทศเป็นผู้รับรองควบคุมและจัดการ เช่นบาทไทยโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดอลล่าร์สหรัฐโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve System) หรืออาจจะเป็นหน่วยงานอิสระเป็นผู้ควบคุมเช่น เงินสกุลยูโร โดยธนาคารกลางยุโรป (European Central Bank) เงินในสกุลต่างๆเหล่านี้สามารถแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างสกุลได้

ในยุคไซเบอร์ได้เกิดสกุลเงินที่มีใช้งานเฉพาะบนอินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินในเกมออนไลน์ ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็น Virtual Economy ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งก็มีสกุลเงินของตัวเอง หรือจะเป็นในโลกเสมือนอย่าง Second Life ที่มีสกุลเงินตัวเองที่เรียกว่า Linden Dollars ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลที่ใช้ในโลกจริงจากบางเว็บไซต์ เงินเหล่านี้ก็มีผู้ควบคุมในแต่ละแห่งกำหนดกฏเกณฑ์โดยผู้ให้บริการ

อย่างไรก็ตามยังมีเงินเสมือนสกุลหนึ่งที่แปลกไม่เหมือนใครซึ่งไม่มีหน่วยงานกลางในการควบคุม แม้ว่าจะมีผู้ที่ให้กำเนิดเงินสกุลนี้ก็ตาม แต่ก็ปล่อยการควบคุมมูลค่าและการใช้เงินโดยผู้ใช้ด้วยกันเอง (Peer-to-Peer) เงินสกุลนี้ก็คือ Bitcoin