รู้จัก THAI bitcoin

THAI bitcoin เป็นเว็บรับแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเป็นค่าเงิน digital ที่เรียกว่า Bitcoin ด้วยเรทที่มาตรฐาน เรารับซื้อ-ขายเงินตรา Bitcoin โดยผ่านบัญชีธนาคารไทย คุณจะได้รับเงินภายใน 15 นาที หลังจากทำการแจ้งซื้อ-ขาย