Category Archives: News

BITCOIN คืออะไร

Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลเกิดขึ้นในปี 2009 จากการเสนอบทความของ Satoshi Nakamoto โดยมีหลักการว่าในการเปลี่ยนมือของเงินนั้นจะมีการทำ Digital Sign กำกับในทุกธุรกรรมที่เกิดขึ้นและมีการยืนยันโดยบุคคลอื่นที่อยู่ในเครือข่ายณ.ขณะนั้น (Peer)

Posted in News

(ENG) Bitcoin credit card to let users withdraw cash

Those with funds in the online peer-to-peer currency Bitcoin may soon be able to withdraw real-world cash directly from an ATM. Charlie Shrem, the co-founder of BitInstant, which lets users convert Bitcoins (BTC) into cash

Posted in News

ทำไมถึงต้องใช้บิทคอยน์

ปลอดภัย Thaibitcoin.com ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรม AES การเข้ารหัสเพื่อปกป้องกระเป๋าสตางค์ของคุณจากขโมยและแฮกเกอร์ ส่วนที่น่าตื่นตาตื่นใจการเข้ารหัสจะทำทั้งหมดภายในเบราว์เซอร์ของคุณก่อนที่จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราจึงไม่แม้เราจะสามารถเข้าถึงบัญชีของคุณ!

Posted in News

บิทคอยน์: ค่าเงินใหม่

เงินเป็นตัวแทนในการทำธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และในปัจจุบันเงินมีอยู่หลายสกุล ไม่ว่าจะเป็น บาท ดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเทศเป็นผู้รับรองควบคุมและจัดการ

Posted in News

Bitcoin trade (แลกเปลี่ยนบิทคอยน์)

เป็นโปรโตคอลการแจกเงินอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยของสกุลเงิน Bitcoin ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับและเครือข่ายการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้ที่จะทำและตรวจสอบย้อนกลับได้ทันทีชำระเงิน Bitcoin ออนไลน์

Posted in News Tagged , , , , , ,