Tag Archives: ซื้อบิทคอยน์

Bitcoin trade (แลกเปลี่ยนบิทคอยน์)

เป็นโปรโตคอลการแจกเงินอิเล็กทรอนิกส์และหน่วยของสกุลเงิน Bitcoin ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับและเครือข่ายการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ผู้ใช้ที่จะทำและตรวจสอบย้อนกลับได้ทันทีชำระเงิน Bitcoin ออนไลน์

Posted in News Tagged , , , , , ,